Bolu Hakkında

BOLU

Bolu Coğrafyası

Yurdumuzun Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan BOLU, yemyeşil dağları, ormanları, şirin akarsuları, gölleri, sıcak soğuk su kaynakları ve kayak merkezleriyle Türkiye’nin harika yerlerinden biridir.Bolu Ankara ve İstanbul metropolleri arasında yer alır.Ankara’ya 190, İstanbul’a 260 km uzaklıktadır.Ankara ve İstanbul’u bağlayan en önemli yollar Bolu’dan geçer.

İki bin yıl önce Bitinyalıların kurduğu bu şehre komutanlarının ismi olan ‘’Claudio’’ verilmiştir.Claudio şehri zamanla ‘’ Poli ‘’ olarak anılmış, 14.YY başlarında bölgeye sahip olan Türkler şehre BOLU ismini vermişlerdir.

Kuzeyinden Karadeniz ve Zonguldak ,Doğusundan Karabük, Çankırı,Güneyinden Ankara ve Eskişehir, Batısından Bilecik, Sakarya ve Düzce illeri ile çevrilmiştir. Yüzölçümü 8.301 Km2 , 2003 yıl ortası nüfusu 247.841’dir.

İlin yüzölçümü topraklarının yüzey şekillerini dağlar, platolar ve ovalar oluşturur. Güneybatı-Kuzeydoğu istikametinde , Bolu Dağları (1954 m), Batıdan Doğuya doğru Abant Dağları ( 1748 m), Bolu’nun kuzeyinde Sünnice Dağları ( 1828 m) , Gerede’nin Kuzeyinde ilk iki sıradan daha yüksek olan ve genel olarak Köroğlu Dağları ( 2378 m) adı verilen volkanik dağlar uzanır.Bolu’nun güneyindeki uzantısına Seben Dağları ( 1854 m) , Mudurnu civarındaki dağlara ise Ardıç Dağları adı verilir.Göynük’e doğru yükseltisi azalan dağların sırasını Beylik, Kocaman ve Kapıormanı dağları oluşturur.

Bolu, yaylacılık alanında önemli bir İlimizdir.Bolu yaylaları Doğu Karadeniz’deki örnekleri aratmayacak nitelikte yeşil ormanlarla kaplı dağlar üzerinde, gür akarsuların geçtiği yemyeşil verimli düzlüklerdir. Bunlar Aladağ yaylaları, At yaylası, kızık yaylası, Gerede yaylaları, Kıbrıscık, Mengen, Göynük ve Seben yaylalarıdır.

bolu harita

Bolu Tarihi

Bir zamanlar Hitit imparatorluğunun sınırları içinde yer almış olan Bolu, sırasıyla; Frigya ve Lidya Krallıklarına bağlanmıştır. VI.Yüzyılda Lidya ile birlikte İran İmparatorluğunun egemenliği altına girmiştir. M.Ö.IV. yüzyılda bu toprakları Büyük İskender, Makedonya İmparatorluğuna katmıştır.

M.S.II.yüzyılda Roma imparatoru Hadriyan,meşhur Romalı komutan Antonius’un doğum yeri olması dolayısıyla bu kente bir çok yapılar yaptırmıştır. IVyüzyılda İmparatorII.Theodosius kenti Honoriada eyaletinin merkezi haline getirilmiştir. Bolu, Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesiyle Bizans İmparatorluğunun payına düşmüşse de eski önemini bu devirden itibaren kaybetmiştir.

VII.ve IX. yüzyıllar arasında Anadolu içinde batıya doğru ilerleyen İslam ordularının,arada bulunan dağlar yüzünden buralara kadar sokulamamış olduğu söylenirse de XII.yüzyılda Anadolu Selçuklarının parlak devirlerinde ve izleyen yüzyılın başında İlhanlıların egemenliği sırasında iç Anadolu’nun Kuzeybatısında Türk egemenliği kurulduktan sonra,bütün bu yörenin de ele geçirilmiş olması,Bizans devri esnasında da akınlara maruz kaldığını göstermektedir.

Bolu ve yöresi,II.Osmanlı Padişahı Orhan Gazi tarafından fethedildiği zaman, şehir Yıldırım Beyazıt tarafından imar edilmiş,hanlar,hamamlar,yollar,camiler yapılmıştır.Timur istilasından sonra Bolu yöresi, İsfendiyar Oğullarının saldırısına uğramışsa da II.Murat zamanına kadar Osmanlı İdaresine girmiştir.

Bolu uzun süre Anadolu ve daha sonra Kastamonu eyaletinin ilçe merkezi olarak kaldıktan sonra, 1867’den itibaren yine Kastamonu’nun bir sancağı olarak teşkilatlandırılmış, Meşrutiyetten sonra ise müstakil sancak haline sokulmuştur. Cumhuriyet devrinde İl haline getirilmiştir.

 
  ADRES;Karamanlı Mah. Yeni Sokak No: 4 - BOLU
TEL; 0 374 215 34 94
FAX; 0 374 215 28 62
E - POSTA; ozdiyaliz@hotmail.com